Có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự khi trong thời gian xin thôi đại học để thi trường khác không?

Theo khái niệm đơn giản nhất là nghĩa vụ mà một cá nhân hay một nhóm người thực hiện trong quân đội hoặc lực lượng dân quân, cho dù họ phải bắt buộc thực hiện một công việc đã được sắp xếp trước và không được lựa chọn.

Có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự khi trong thời gian xin thôi đại học để thi trường khác không?

Có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự khi trong thời gian xin thôi đại học để thi trường khác không?

Trả lời:

Công dân đủ 18 tuổi được gọi tên nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Như vậy thì sau khi đã hoàn thành khóa học, người đã tốt nghiệp đại học được gọi nhập ngũ nếu không thuộc đối tượng được tạm hoãn thì vẫn phải nhập ngũ.

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, những trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được quy định như sau:

Điều 2 –  Theo thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT Hướng dẫn khoản 4, khoản 9, khoản 10, khoản 11 Điều 3 Nghị định 38/2007/NĐ-CP:

  1. Những công dân không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:
  1. Theo học các hình thức đào tạo khác ngoài quy định tại khoản 2 Điều này;
  2. Đang học nhưng bị trường buộc thôi học;
  3. Tự bỏ học hoặc ngừng học tập một thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;
  4. Hết thời hạn học tập tại trường một khoá học;
  5. Chỉ ghi danh, đóng học phí nhưng thực tế lại không đi học tại trường;

Theo Tin tức pháp luật, quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Bổ sung Điểm e vào Khoản 3 Điều 2 như sau:

“e) Đang theo học khóa đào tạo tập trung đầu tiên nhưng bỏ học để chuyển sang học khóa đào tạo của trường khác”.

Căn cứ vào những quy định trên, người đang trong thời gian xin thôi học ở một trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân để thi vào một trường đại học khác sẽ không thuộc trường hợp đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định

Nguồn: Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.