Cách xếp lương cho người học ngành Y sĩ đa khoa

Theo quy định hiện hành trong ngành Y tế, việc xếp lương cho viên chức tuân theo bốn bảng đánh giá dựa trên hệ số, bậc lương và chức danh nghề nghiệp.

Quy định về xếp lương cho viên chức trong lĩnh vực y tế

Theo quy định hiện hành, có 4 bảng xếp lương theo hệ số, bậc lương, chức danh nghề nghiệp của viên chức ngành Y tế. Đây bao gồm các vị trí như bác sĩ, dược sĩ, y sĩ đa khoa, y tế công cộng, dân số viên, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và khúc xạ nhãn khoa.

Các chức danh nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế được phân thành ba hạng: Hạng I dành cho cán bộ cao cấp, Hạng II cho cán bộ sơ cấp và Hạng III cho những người có trình độ chuyên môn thấp hơn. Cụ thể, nhân viên y tế cao cấp được coi tương đương với công chức hạng A3, với hệ số lương từ 6,2 đến 8. Còn nhân viên y tế cơ sở tương đương với công chức hạng A2, với hệ số lương từ 4,4 đến 6,78. Những người có trình độ chuyên môn thấp hơn tương đương với công chức hạng A1, với hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.

Đối với nhân viên y tế trong trường học, xếp lương tuỳ thuộc vào loại B (hệ số lương từ 1,86 – 4,06) hoặc loại A0 (hệ số lương từ 2,1- 4,89). Họ cũng được hưởng các phụ cấp ưu đãi theo nghề nghiệp, lên đến 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Những nhân viên đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ theo Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV có thể được xem xét bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ. Khi đó, nhân viên y tế sẽ có mã số mã ngạch theo chức danh đã bổ nhiệm (công văn 3561/BGDĐT-NGCBQLCSGD hướng dẫn việc bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức làm công việc hỗ trợ phục vụ trong trường học).

Quy định bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành Y tế hạng IV

Luật sư tư vấn về việc bổ nhiệm và xếp lương cho viên chức chuyên ngành Y tế hạng IV, có các trường hợp cụ thể sau đây:

Viên chức trước đây được nhận lương ở các ngạch như hộ lý, y công, dược tá, điều dưỡng sơ cấp, hộ sinh sơ cấp, kỹ thuật viên sơ cấp y theo bảng lương viên chức loại C, nhưng chưa được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế hạng IV. Nếu họ đã hoàn thành việc học tập và có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, và đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng IV theo quy định, họ có thể được bổ nhiệm vào chức danh này và nhận lương theo bảng lương viên chức loại B nếu có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc nhận lương theo bảng lương viên chức loại A0 nếu có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

Các viên chức đã được bổ nhiệm và xếp lương theo các chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Dược hạng IV, Dân số viên hạng IV, đang nhận lương theo bảng lương viên chức loại B (từ hệ số 1,86 đến hệ số 4,06). Nếu họ đã chuẩn hoá và có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng theo đúng chuyên ngành, nhóm ngành đào tạo, họ có đủ điều kiện để chuyển xếp lương theo hệ số lương của bảng lương viên chức loại A0 (từ hệ số 2,1 đến hệ số 4,89) theo quy định về chuyển xếp lương tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Các viên chức chuyên ngành Y tế đã được bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp hạng IV (điều dưỡng hạng IV, hộ sinh hạng IV, kỹ thuật y hạng IV, dược hạng IV, dân số viên hạng IV) và có bằng tốt nghiệp trình độ đại học theo đúng chuyên ngành, nhóm ngành đào tạo. Họ đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện để được chuyển xếp lương theo hệ số lương của bảng lương viên chức loại A0 (từ hệ số 2,1 đến hệ số 4,89).

Đối với chức danh dân số viên hạng IV, viên chức có trình độ trung cấp tiếp tục nhận lương theo hệ số lương của bảng lương viên chức loại B. Trong khi đó, viên chức có trình độ cao đẳng hoặc đại học trong chức danh dân số viên hạng IV có thể chuyển xếp lương theo các hệ số lương của bảng lương viên chức loại A0 theo quy định về xếp lương tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.