Trách nhiệm quản lý nhà nước của Luật sư và người hành nghề Luật sư

Trách nhiệm quản lý nhà nước về Luật sư và người hành nghề Luật sư được quy định tại Điều 83 bộ luật Luật sư 2006 như sau:

Trách nhiệm quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật s

Trách nhiệm quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

 • Xây dựng, trình Chính phủ quyết định chiến lược phát triển nghề luật sư, ban hành chính sách hỗ trợ cho Đoàn luật sư các tỉnh đặc biệt khó khăn và các chính sách khác hỗ trợ phát triển cho nghề luật sư
 • Xây dựng, trình báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật của luật sư
 • Được cấp phép thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư; quy định về chương trình khung đào tạo nghề luật sư; quy định chế độ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn cũng như nghiệp vụ của luật sư; phối hợp với Bộ Tài chính quy định mức học phí đào tạo nghề luật sư; quản lý, tổ chức việc bồi dưỡng, đào tạo nghề luật sư
 • Cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư;
 • Cấp, thu hồi, gia hạn Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam và cho luật sư nước ngoài
 • Cấp, thu hồi Giấy phép thành lập tổ chức hành nghề cho luật sư nước ngoài tại Việt Nam
 • Tổng kết, báo cáo Chính phủ về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư
 •  Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức luật sư và người hành nghề luật sư; tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam
 • Thực hiện các biện pháp hỗ trợ để phát triển nghề luật sư
 • Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về luật sư
 • Đình chỉ việc kiểm tra, hủy bỏ kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư khi phát hiện vi phạm pháp luật nghiêm trọng theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan
 • Đình chỉ thi hành và yêu cầu sửa đổi nghị quyết, quyết định, quy định của Liên đoàn luật sư Việt Nam trái với quy định của Luật này
 • Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này

Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư

Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc quản lý nhà nước về luật sư và người hành nghề luật sư.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước về luật sư và người hành nghề luật sư tại địa phương và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

 • Cho phép thành lập Đoàn luật sư; quyết định việc giải thể Đoàn luật sư sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
 • Phê duyệt đề án tổ chức đại hội của Đoàn luật sư
 • Tổ chức cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam
 • Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động của Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại địa phương
 • Đình chỉ thi hành và yêu cầu sửa đổi những nghị quyết, quyết định, quy định của Đoàn luật sư trái với quy định của Luật này
 • Định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình tổ chức luật sư và hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại địa phương
 • Thực hiện các biện pháp hỗ trợ để phát triển nghề luật sư tại địa phương
 • Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương.

Trên đây là nội dung quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về luật sư và người hành nghề luật sư. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Luật luật sư 2006.

Nguồn: ngheluat.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.