Nghề Luật nói về quy trình thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trình tự thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở nước ta như thế nào? Nghề Luật nói về điều này ra sao? Bài viết này sẽ giúp bạn có được câu trả lời cũng như kiến thức trong việc thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

giao-duc-nghe-nghiep

Nghề Luật nói về quy trình thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Theo Luật sư tư vấn, Tại dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đề xuất điều kiện thành lập cơ sở giáo dục…

Theo dự thảo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương có thẩm quyền thành lập trường cao đẳng công lập, cho phép thành lập trường cao đẳng tư thục.Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội quyết định thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc cơ quan, tổ chức mình.Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp lập hồ sơ gửi tới cơ quan chuyên môn giúp cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập theo quy định trên.

Cơ quan chuyên môn giúp cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước khi gửi Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Hội đồng thẩm định). Trường hợp hồ sơ đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp không hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn giúp cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn giúp cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập gửi hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

Thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Theo dự thảo, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định.

tham-dinh-ho-so

Thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng do đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên môn giúp cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định, thành viên là đại diện các cơ quan: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính và đại diện một số đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương. Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội do đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên môn được giao thực hiện chức năng quản lý giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định và thành viên là đại diện các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội. Hội đồng đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn tỉnh do đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở địa phương làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện các cơ quan thuộc tỉnh, gồm: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp do cơ quan chuyên môn giúp cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp gửi tới Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện hồ sơ và gửi cơ quan chuyên môn giúp cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trường hợp, Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đủ điều kiện, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức thẩm định, cơ quan chuyên môn giúp cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, cơ quan chuyên môn giúp cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp ra quyết định thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục.

Nguồn: Baomoi.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.