Danh mục
Trang chủ > Luật sư tư vấn > Nghĩa vụ thực hiện của Luật sư trợ giúp pháp lý

Nghĩa vụ thực hiện của Luật sư trợ giúp pháp lý

Nghĩa vụ thực hiện của Luật sư trợ giúp pháp lý
5 (100%) 9 votes

Luật sư trợ giúp pháp lý ra đời với nghĩa vụ thực hiện hỗ trợ trong công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng theo quy định của pháp luật và kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của rất nhiều đối tượng

12.10.trungnguyen-1

Nghĩa vụ thực hiện của Luật sư trợ giúp pháp lý

Nghĩa vụ thực hiện trợ giúp pháp lý của Luật sư

Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 và Luật Luật sư năm 2006 đã được sửa, đổi bổ sung năm 2012 ( gọi tắt là Luật Luật sư năm 2006) thì thực hiện trợ giúp pháp lý là chức năng và trách nhiệm của Luật sư đối với xã hội; đội ngũ Luật sư phải có nghĩa vụ thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật (Điểm d, Khoản 2, Điều 21 Luật Luật sư năm 2006) và“Khi thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí, luật sư tư vấn phải tận tâm với người được trợ giúp như đối với khách hàng trong những vụ, việc có thù lao”[1]. Bên cạnh đó, Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo tinh thần của Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị, một lần nữa đã nhấn mạnh và đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ Luật sư như là một điều kiện quan trọng cho việc bảo đảm tốt nhất quyền tiếp cận công lý và trợ giúp pháp lý của người dân. Do đó, để thực hiện tốt chức năng, vai trò và trách nhiệm của mình đối với xã hội, đặc biệt là đối với nhóm đối tượng yếu thế cần được giúp đỡ về mặt pháp luật thì bắt buộc mỗi Luật sư phải tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, xem việc thực hiện trợ giúp pháp lý là lương tâm và trách nhiệm của chính cá nhân mình.

Thực trạng hoạt động trợ giúp pháp lý của Luật sư

Mặt dù trong thực tiễn thời gian qua, đội ngũ Luật sư đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động trợ giúp pháp lý, đảm bảo quyền và lợi ích phạm pháp của nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, so với yêu cầu trợ giúp các vấn đề pháp lý và các quy định nêu trên thì đội ngũ Luật sư vẫn chưa thể hiện hết vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với xã hội.

Về số lượng Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý

Hiện nay, đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý còn non trẻ, kinh nghiệm tham gia tố tụng còn nhiều hạn chế, số lượng chưa đáp ứng với yêu cầu trợ giúp pháp lý của các đối tượng; trong khi đó, Luật sư lại là đội ngũ khá đông (gần 9.000 Luật sư, nhưng đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý chỉ có 483 người), lại có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động tố tụng, được nhà nước khuyến khích tham gia trợ giúp pháp lý và có nghĩa vụ phải thực hiện trợ giúp pháp lý, song thực tế chỉ có 1.055 Luật sư đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (chiếm 11,7%). Đây là một con số còn quá khiêm tốn so với yêu cầu trợ giúp pháp lý và nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của đội ngũ Luật sư.

Về thái độ và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý của Luật sư

Theo thống kê của Bộ Tư pháp2 thì số vụ việc trợ giúp pháp lý của đội ngũ Luật sư có chiều hướng giảm dần (giảm 2,2%), số lượng vụ việc rất khiêm tốn, hiệu quả các vụ việc tham gia trợ giúp pháp lý chưa cao, nhiều Luật sư đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý nhưng chưa thực hiện vụ việc hoặc không có báo cáo; một số vụ việc trợ giúp pháp lý chưa theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Một số Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý còn mang tính hình thức, thiếu nhiệt tình (tham gia cho đúng hình thức tố tụng).

chien

Thực trạng hoạt động trợ giúp pháp lý của Luật sư

Thực trạng nêu trên xuất phát từ những nguyên nhân

  • Thứ nhất: nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của Luật sư đã được ghi nhận trong Luật Luật sư, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm này của Luật sư, chưa có biện pháp bảo đảm và giám sát thi hành điều luật này.
  • Thứ hai: Luật trợ giúp pháp lý năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành, mà mới đây nhất là Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định, giải pháp nhằm khuyến khích các nguồn lực xã hội (các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật; các Hội đoàn thể,…) tham gia trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên, hiện nay chưa có cơ chế quản lý, huy động, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức hành nghề luật sư, công ty luật, đội ngũ Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý tình nguyện.
  • Thứ ba: mức bồi dưỡng cho một vụ án chỉ định hay một vụ việc trợ giúp pháp lý cho một Luật sư hiện nay còn rất hạn chế, có thể nói là quá thấp so với một vụ án mà họ thụ lý theo đơn đặt hàng. Bên cạnh đó, để lấy được số tiền bồi dưỡng nêu trên, các Luật sư phai làm rất nhiều thủ tục, giấy tờ và mất rất nhiều thời gian. Đây là nguyên nhân chính làm ảnh hưởng tâm lý và động lực thực hiện trợ giúp pháp lý của các Luật sư.
  • Thứ tư: hiện nay, các cơ quan tiến hành tố tụng chưa thật sự quan tâm và tạo điều kiện cho Luật sư trong qua trình tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ cho đối tượng được trợ giúp pháp lý. Một số nơi, các cơ quan tiến hành tố tụng gây khó khăn trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền bào chữa, bảo vệ cho Luật sư. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng tâm lý của các Luật sư khi tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng được trợ giúp pháp lý.
  • Thứ năm: phần lớn các Công ty Luật, Văn phòng Luật sư, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Luật sư điều phân bổ ở các trung tâm thành phố lớn (Hà Nội, HCM, Đà Nẵng,…); trong khi đó, nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân lại nằm ở các vùng nông thôn, vùng núi, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Nguồn: ngheluat.edu.vn

Xem nhiều hơn

law-800x585

10 điều tân sinh viên Luật cần phải biết

10 điều tân sinh viên Luật cần phải biết 5 (100%) 4 votes Đây là …