Danh mục
Trang chủ > Kiến thức Pháp Luật > Một số điều cần biết trong áp dụng quy phạm pháp luật hành chính

Một số điều cần biết trong áp dụng quy phạm pháp luật hành chính

Một số điều cần biết trong áp dụng quy phạm pháp luật hành chính
4 (80%) 2 votes

Theo bộ luật hành chính quy phạm pháp luật là những quy tắc hành vi do nhà nước đặt ra để điều chỉnh quan hệ xã hội mang tính chấp hành.

Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính cho mọi đối tượng

Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính cho mọi đối tượng

Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính là gì?

Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính là một hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính trong đó các cơ quan tổ chức, cá nhân có thẩm quyền căn cứ vào những quy phạm pháp luật hành chính hiện hành để giải quyết các công việc cụ thể, phát sinh trong các vấn đề quản lý hành chính nhà nước. Cán bộ công chức nhà nước sau một khoảng thời gian phục vụ cho nhân dân, theo quy định hiện hành sẽ được lên lương. Trong trường hợp này, quy phạm hành chính tương ứng sẽ được áp dụng nếu cơ quan tổ chức, cá nhân có tiêu chuẩn quy định trong quy phạm đó. Hoặc khi có hành vi vi phạm hành chính mà cơ quan có thẩm quyền xử phạt không đưa ra quyết định xử phạt thì nghĩa là hành vi vi phạm đó sẽ không bị xử phạt hành chính.

Theo kiến thức pháp luật khi áp dụng các quy phạm pháp luật hành chính các chủ thể quản lí hành chính nhà nước đơn phương ban hành các quyết định hành chính hay thực hiện các hành vi hành chính để  tổ chức việc thực hiện pháp luật một cách trực tiếp đối với các đối tượng quản lí thuộc thẩm quyền. Do đó áp dụng quy phạm pháp luật hành chính là một sự kiện pháp lí trực tiếp làm phát sinh thay đổi hay chấm dứt một số quan hệ pháp luật cụ thể.

Khi áp dụng các quy phạm pháp luật hành chính phải đáp ứng những yêu cầu pháp lí nhất định để đảm bảo hiệu lực quản lý của nhà nước và các quyền, đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức cá nhân.

Quy phạm pháp luật hành chính phải đảm bảo quyền lợi mọi người và lợi ích nhà nước

Quy phạm pháp luật hành chính phải đảm bảo quyền lợi mọi người và lợi ích nhà nước

Những yêu cầu khi áp dụng quy phạm pháp luật hành chính

Quy phạm pháp luật hành chính phải thực hiện phạt đúng nội dung, đúng mục đích. Việc áp dụng các quy phạm pháp luật phải được thực hiện đúng thẩm quyền. tùy theo từng quy định cụ thể của pháp luật, trong phân cấp quản lý của nhà nước, mỗi chủ thể quản lý sẽ có một thẩm quyền áp dụng riêng đối với những trường hợp cụ thể và những đối tượng nhất định.

Theo các Luật sư tư vấn việc áp dụng quy phạm pháp luật hành chính phải được thực hiện theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. Các công việc cụ thể cần phải áp dụng quy phạm pháp luật hành chính đều phải thực hiện theo thủ tục hành chính. Tùy từng loại việc mà việc áp dụng các quy phạm pháp luật hành chính sẽ được thực hiện theo các thủ tục hành chính khác nhau như: Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, thủ tục đăng kí kết hôn, thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo. Việc áp dụng quy phạm pháp luật hành chính phải được thực hiện trong thời hiệu do pháp luật quy định. Đối với mỗi loại công việc pháp luật đều đòi hỏi những quy định đó đều phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

Kết quả áp dụng quy phạm pháp luật hành chính là phải trả lời công khai, chính thức cho các đối tượng có liên quan và phải được thể hiện bằng văn bản. Tuy nhiên một số trường hợp văn bản tỏ ra không thích hợp khi áp dụng quy phạm pháp luật hành chính.

Quyết định áp dụng quy phạm pháp luật hành chính phải được các đối tượng có liên quan tôn trọng và được bảo đảm thực hiện trên thực tế. Tùy thuộc vào từng trường hợp mà các quyết định áp dụng quy phạm pháp luật hành chính phải được các đối tượng có liên quan tôn trọng, chấp hành hay cần được nhà nước đảm bảo thực hiện. Theo tin tức pháp luật nếu cá nhân vi phạm hành chính bị phạt tiền đã tự nguyện nộp phạt theo quy định của pháp luật thì nhà nước chỉ có trách nhiệm thu và sử dụng khoản tiền đó theo đúng quy định của pháp luật mà không phải tổ chức cưỡng chế nộp phạt.

Chủ thể của áp dụng quy phạm pháp luật chỉ do cơ quan tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện vì chỉ có họ mới có quyền nhân danh quyền lực nhà nước  ban  hành các văn bản cá biệt cụ thể. Hoạt động áp dụng quy phạm pháp luật hành chính chủ yếu do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện.

Nguồn: ngheluat.edu.vn

Xem nhiều hơn

1-1480565524-1510363364462

Chi phí sinh hoạt người tạm giữ, tạm giam tại sao lại quy ra gạo?

Chi phí sinh hoạt người tạm giữ, tạm giam tại sao lại quy ra gạo? …