Danh mục
Trang chủ > Tin tức > Bộ Công an đề xuất cấp hộ chiếu tạm thời thay giấy thông hành

Bộ Công an đề xuất cấp hộ chiếu tạm thời thay giấy thông hành

Mới đây, Bộ Công an đề xuất cấp hộ chiếu tạm thời thay giấy thông hành. Theo đó, hộ chiếu tạm thời sẽ có thời hạn một năm, sử dụng như hộ chiếu phổ thông.

Bộ Công an đề xuất cấp hộ chiếu tạm thời thay giấy thông hành

Bộ Công an đề xuất cấp hộ chiếu tạm thời thay giấy thông hành

Dự thảo luật xuất cảnh có sự thay đổi tích cực

Tại dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, Bộ Công an đề xuất cấp hộ chiếu tạm thời thay cho Giấy thông hành. Hộ chiếu tạm thời có thời hạn một năm, có giá trị sử dụng như hộ chiếu phổ thông song cấp cho những người ra nước ngoài có thời hạn, bị mất hộ chiếu hoặc hộ chiếu không còn giá trị sử dụng mà có nguyện vọng về nước ngay.

Theo tìm hiểu của trang tin tức pháp luật được biết, hộ chiếu này còn được cấp cho người phải về nước theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam mà không có hộ chiếu còn giá trị; phải về nước theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước sở tại về việc nhận trở lại công dân; vì lý do quốc phòng, an ninh theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an…

Theo Bộ Công an, việc bổ sung cấp Hộ chiếu tạm thời là sự khẳng định việc bảo hộ của Nhà nước đối với công dân trong những trường hợp đặc biệt nêu trên vì điều kiện khách quan nên không thể đáp ứng các quy định về việc cấp hộ chiếu dài hạn. Việc cấp hộ chiếu tạm thời chủ yếu giao cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp trên cơ sở trao đổi với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Quy trình cấp hộ chiếu tạm thời

Theo Dự thảo Luật, người đề nghị cấp hộ chiếu điền đầy đủ thông tin vào tờ khai theo mẫu quy định. Trong thời hạn không quá hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem xét, quyết định cấp hộ chiếu và trả kết quả cho người đề nghị, thông báo bằng văn bản cho cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Dự thảo luật xuất cảnh có sự thay đổi tích cực

Dự thảo luật xuất cảnh có sự thay đổi tích cực

Theo luật sư tư vấn, trường hợp không đủ căn cứ để cấp hộ chiếu thì không quá một ngày làm việc, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi văn bản theo mẫu quy định về cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để xác minh, đồng thời thông báo cho người đề nghị cấp hộ chiếu.

Trong thời hạn không quá hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trao đổi, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả lời cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về việc cấp hộ chiếu.

Trong một ngày làm việc kể từ ngày nhận được trả lời của cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu và trả kết quả cho người đề nghị; trường hợp chưa cấp hộ chiếu thì trả lời bằng văn bản, nêu lý do…

Nguồn: ngheluat.edu.vn

Xem nhiều hơn

Nguyên chủ tịch xã bán đất nghĩa trang trái phép thu lợi tiền tỉ

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Nguyên chủ tịch xã ở Quảng Nam …